Arbetslivet

arbetslivetArbetslivet är stort och det finns idag många jobb som kan sökas för att kunna tjäna sig en liten slant. Men för att kunna komma ut till arbetslivet måste man kämpa och aldrig ge upp för detta. Det är också väldigt viktigt att känna till sina rättigheter som man har ute på arbetsplatsen. Arbetsmiljöverket som säkerställer att arbetsmiljön är bra på en arbetsplats brukar ge massa information om vad som är rätt och fel när en ung kommer ut till arbetslivet. De alla unga har rätt till är; bra och ordentlig introduktion, rimliga arbetstider samt även den mängd kunskap och utbildning som krävs för att kunna använda de maskiner som finns på arbetsplatsen.

Säkerhet och regler inom arbetslivet

Olyckligt nog är det ungefär 3000 unga personer som råkar ut för olyckor på sin arbetsplats. Det är också viktigt att en arbetsgivare är medveten om att unga personer i arbetslivet oftast är väldigt känsliga för tunga lyft och en del för farliga ämnen. Därför är ett tips att kolla upp vad som gäller på arbetsplatsen oavsett var i arbetslivet du befinner dig. Är du som person även minderåring, det vill säga under arton år gammal, så gäller särskilda regler som finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Dessa regler varierar med åldern och beroende på hur gammal man är. De regler som kan skilja sig åt när man kommer ut till arbetslivet och är minderåring är exempelvis hur länge du som person får jobba på kvällen eller vad du får arbeta med.

När man börjar sitt första arbete ute i arbetslivet, så är det väldigt mycket som är nytt. Alla frågor kring verktyg, maskiner, arbetsmiljöregler, risker och arbetsuppgifter kan man ha frågor om. Därför är det väldigt viktigt att man får sig en ordentlig introduktion där man får reda på vilka risker som finns på arbetsplatsen och vilka dina arbetsuppgifter är. Om du dessutom är under 18 år ska en handledare finnas tillgänglig på arbetsplatsen som du ska kunna vända dig till.