Det finns många företag i Sverige som tillverkar fantastiska produkter eller tillhandahåller värdefulla tjänster. Företagen sysselsätter många människor och skapar arbetstillfällen. Dessutom får Sverige skatteintäkter och om företagen exporterar produkter eller tjänster är det viktigt för Sveriges medverkan i internationell handel.

Entreprenörer

entreprenörerAlla företag, stora eller små, har någon gång startats av en eller flera personer som drivits av en nyskapande idé som sedan drivits framgångsrikt till blomstrande företag. Sådana nyskapande personer brukar kallas för entreprenörer. De är otroligt viktiga för näringslivet och för Sverige. Den kanske mest kända entreprenören historiskt och folkligt sett är Ingvar Kamprad, skaparen av IKEA. Under senare år har även internetentreprenörerna kommit fram i form av t.ex. Skypegrundaren Niclas Zennström samt Spotifys Daniel Ek. Entreprenörer finns inom alla branscher. Gemensamt för entreprenörer är, förutom en riktigt bra idé, en stark tro på, och en passion för affärsidén samt mod, drivkraft, vilja och förmåga att genomföra idén och driva upp den till ett framgångsrikt företag.

Förutsättningar för entreprenörskap

För att entreprenörskap ska bli framgångsrikt och utbrett krävs, förutom ett antal drivna personer, även att omgivningen stöder och underlättar för entreprenörskap. Det kan vara kurser redan i skolan i företagande, ekonomi och entreprenörskap då eleverna får känna på och tänka igenom hur det är att vara en entreprenör. När fröet väl såtts och studenterna är redo att pröva vingarna gäller det att det finns både ekonomiskt och kunskapsmässigt stöd för någon med en fantastisk idé. En person som är en idéspruta och visionär kanske inte är lika intresserad eller kunnig när det gäller marknadsföring och ekonomi.

Stöd till entreprenörer

Som tur är finns hjälp att få. I Umeå, som fostrat ett antal framgångsrika entreprenörer inom t.ex. medicinska hjälpmedel, videoplattformar och mobilspel, finns olika inkubatorer och innovationsgrupper som kan stödja och uppmuntra entreprenörer både ekonomiskt och kunskapsmässigt med innovationsbidrag från EU och tips från affärskunniga rådgivare.