umeåUnder 2014 utsågs Umeå till Europas kulturhuvudstad, en titel som tidigare tilldelats större städer på kontinenten. Internationellt sett var staden i princip bara känd för att vara Stieg Larssons födelseort, och även i Sverige har staden kommit lite i skymundan, mest känd som konsumentmagasinet Plus inspelningsort. Detta ändrades dock efter 2014 då det blev internationellt känt att Umeå har ett rikt kulturliv, och ett av skälen till att just “Björkarnas stad” blev vald var stadens vilja att genom kultur utveckla inte bara orten, utan hela Norrlandsregionen.

Staden erbjuder ortsborna många olika sätt att vara delaktiga i kulturlivet. Exempelvis finns Teaterföreningen, Shakespeareföreningen och Filmstudion tillgängliga för de som vill fokusera på att agera på scen och framför kameran. Musikmässigt så huserar Umeå Norrlandsoperan som grundades redan år 1974, och som både arrangerar egna produktioner och välkomnar flera gästföreställningar varje år. Umeå erbjuder också ett flertal festivaler varav Jazzfestivalen, Umeå Open och Folkmusikfestivalen är de mest kända. Även stadens universitet erbjuder många kulturutbildningar i form av både enstaka kurser och hela program.

Kulturlivet i Umeå 2016

Tack vare den uppmärksamhet staden fick under 2014, har det blivit ett uppsving i kulturen på senare år. Det sedan tidigare rika kulturutbudet har fyllts på med nya festivaler och kulturföreningar, och nationell såväl som internationell marknadsföring har lett till ett ökat antal arbetstillfällen inom kultursektorn. Kommunen har också valt att öka sin finansiering av festivalerna som ett led i kultiveringen av Umeås tradition som Norrlands musikfäste.

Som Kulturhuvudstad fanns ett samarbete mellan staden och omkringliggande orter och regioner, vilket resulterat i gemensamma projekt och ett upplyft för bland annat samekulturen i hela Norrland. Inför året som Kulturhuvudstad invigdes kulturhuset Väven, som sedan dess stadigt växt till sig och nu erbjuder konserter, författarbesök och utställningar. Det senaste året har uppvisats dussintals festivaler i så skilda ämnen som mat, dans, litteratur, sport och musik och under 2017 hoppas Umeå bli en så kallad fristadskommun – en ort som tar emot hotade och censurerade kulturutövare från andra länder. Utvecklingen tyder på att staden kommer att behålla och utveckla sin profil som norra Sveriges kulturcentrum i många år framöver.

Utöver statusen som Kulturhuvudstad kommer även en stor satsning göras för att Umeå ska bli en så kallad smartare stad. EU-medel ska investeras för att utveckla samverkan mellan teknik, konsument och marknad.